İNANÇLARTANRILARYAŞAM

NANDİ

Nandi ya da Nandhi, Hint mitolojisinde Tanrı Şiva’nın üzerine bindiği ve Şiva’nın bekçiliğini yapan boğa biçimli bir Hindu tanrısıdır. Hemen hemen her Şiva tapınağında ana tapınma yerinin karşısında bir Nandi idolü görülebilir. Yalnızca Nandi’ye adanmış tapınaklar da bulunur.

Hinduizm’de Nandi

Nandi Hinduizm’in ana tanrılarından biridir. Ortaya çıkışı İndüs vadisi uygarlığına kadar dayanır. Pasupati adı da verilen bu tanrının sürüleri koruduğuna inanılırdı. Bazı puranalar Nandi ya da Nandikeşvara’yı vücudu Şiva’ya benzeyen, boğa başlı, dört kollu olarak resmeder. Bir eliyle Parasu (balta) diğer eliyle de Mruga (antilop) tutan Nandi’nin diğer iki eli Anjali (saygı ifadesi) olarak birleşmiştir. Daha sonraları ise günümüzdeki Şiva’nın ana ulaşım aracı olarak görüldüğü hâli olan boğa Nandi şekline dönüşmüştür. Festivaller sırasında Şiva idolü Nandi idolü üzerine yerleştirilir. Şiva ile Nandi arasındaki bu yakın bağlantı her Şiva tapınağının Garbhagriha kapısının karşısında bir Nandi heykeli olmasını açıklar. Aynı zamanda Tamil dilinde “nandi” sözcüğünün neden yolu kapatan bir kişi anlamında kullanıldığını da açıklar. Sanskritçe’de, “vrisha” boğa anlamına gelir ve başka bir çağrışımı bulunur: dürüstlük ya da Dharma. Şiva’ya dua etmeden önce Nandi’ye dua etmek önemlidir.

Bazı Puranalara göre Nandi Şiva’nın ordusunun başıdır ve Şiva Ganalara liderlik eder. Şiva’nın bineği olmasının yanı sıra Nandi Şiva’nın en önde gelen mürididir. Natha/Siddhar geleneğinde Nandi öncül gurulardan biridir. Siddhar Thirumulanathar, Patanjalinathar ve diğerlerinin guruluğunu yapmıştır.

Efsaneler

Bazı Puranalara göre Nandi Vişnu’nun sağ tarafından tamamen Şiva’ya benzeyerek doğmuştur ve bilge Salankayana’ya evlat olarak verilmiştir. Bazı Puranalara göre ise bilge Silada’nın oğludur ve Şiva’nın lütfuyla doğmuştur.

Lanka’nın iblis kralı Ravana’yı krallığının bir maymun (Vanara) tarafından yakılıp yıkılması için lanetleyen Nandi’dir. Daha sonra Aşok Vatika’da Ravana tarafından esir tutulan Sita’yı aramaya giden Hanuman Lanka’yı yakmıştır.

Olumlu kuvvetler (devalar) ve olumsuz kuvvetler (asuralar) bir araya gelerek ölümsüzlük nektarını elde etmek için bir dağ ile okyanusu çalkalarlar ve ip olarak da yılan Vasuki’yi kullanırlar. Devalar bir uçtan, asuralar diğer uçtan çeker. Bu işlem sırasında rahatsız olan Vasuki’nin kustuğu zehir insan karması olur. Bu “zehir” öyle tehlikelidir ki ne devalar ne de asuralar yanına gitmek istemez. Oldukça yapışkan olan bu zehir ile temas tanrıları insan egosu ve çile ülkesine çekecektir. Herkes kaçarken bu zehre yaklaşabilen tek kişi olan Lord Şiva Nandi ile birlikte yardıma gelir. Şiva zehri eline alır ve içer. Şiva’nın ağzından zehrin damladığını gören Nandi hemen toprağa düşen bu zehri içer. Bunu izleyen devalar ve asuralar çok şaşırır ve Nandi’ye ne olacağını merak ederler. Lord Şiva “Nandi bana kendini öylesine teslim etti ki benim tüm gücüme ve tüm korumama o da sahip oldu” diyerek korkularını yatıştırdı.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu